Tarama Etiketi

amel

Farklı Yönleriyle Hz. Muâz İbn-i Cebel (3)

İmanı Allah Resûlü’nün temsil ve tebliğ ettiği Kur’ân, Cahiliye döneminin şirk ve ahireti inkâra dayalı inanç anlayışını kaldırır ve yerine, tevhid, nübüvvet, ahiret, ahlak, ibadet ve adalet temelli yeni bir iman anlayışı getirir. Bu

Rüyada Peygamber Efendimiz’i (sav.) Görmenin Anlamı

Arapça'daki görme anlamına gelen "rü'yet" kelimesinden türeyen rüya; insanın uykuda iken gördüğü şeye denir. İslam âlimleri rüyayı temelde iki kategoride ele almışlardır. Bunlardan birisi, "edğâs-u ahlâm" denilen, insanın kendi nefsinin ya…

Önemli Bir Tembih

Hicret çok önemliydi, ama o sadece Allah rızası için yapılmalıydı. Böylesine önemli bir hadisede, niyetteki hulusiyet ayrı bir hususiyet arz ediyordu. Medine’de daha rahat bir hayat, ticari imkân, saliha bir kadınla evlilik veya daha başka…