Tarama Etiketi

Benî Kurayza

Örnek Duruşu İle Hz. Sa’d İbn-i Muâz (2)

Hendek Sürecinin Başında Duruşu Hicretin beşinci yılı Şevval ayında Ahzab ordusu, Müslümanları yok etmek için Medine’ye doğru harekete geçer. Gelişmeyi haber alan Allah Resûlü, istişare sonucu onların şehre saldırı düzenleyeceği alana

Kurayzalıların ihaneti ve sivillere saldırıları

Aralarındaki anlaşmayı feshetmekle açıktan savaş ilan eden Beni Kurayza, hendeğin diğer tarafındaki müşriklere destek sağla­maya devam ediyordu. Zira yiyecekleri tükenme noktasına gelen, at ve develeri de açlıktan zafiyet yaşayan Ahzab

Benî Kurayza

Efendiler Efendisi (sallallahu aleyhi ve sellem), ashâbıyla birlikte Hendek'ten Medine’ye dönmüştü; silahlarını bırakmış ve oturup istirahate çekilmişlerdi. Âişe Validemizin hücresine çekilen Allah Resûlü, bir miktar su istemiş, bununla