Aile Hayatında Temel Bir Ölçü: “MA’RUF”

Arapça bir kelime olan “örf/ma’rûf”, (عرف) a-r-f kökünden türetilmiş bir terimdir. Lügatte örf, bilinmeyen şeyin zıddı yani “bilinen şey” yani “maruf“; atın yelesi, horozun ibiği, yüksek mekan, dağın zirvesi ve peşi peşine gitmek gibi farklı anlamlara gelir. Istılahî anlamda ise örf/ma’rûf, “akılla ya da vahiyle iyi olduğu bilinen fiil”  ve “Allah’a kulluk ve insanlara muamele hususunda … Aile Hayatında Temel Bir Ölçü: “MA’RUF” okumayı sürdür